Gái xinh nhà Lux toàn dùng cỡ này thì thương hiệu nào lại nữa đây

Gái xinh nhà Lux toàn dùng cỡ này thì thương hiệu nào lại nữa đây

Gái xinh nhà Lux toàn dùng cỡ này thì thương hiệu nào lại nữa đây 😅😅 
𝐌𝐮ố𝐧 𝐓𝐫ắ𝐧𝐠 𝐓𝐡ậ𝐭 𝐋à 𝐍ó𝐢 Đế𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐡ấ𝐭 𝐋𝐔𝐗👍🏻
𝐍𝐡𝐢ề𝐮 𝐛𝐧 𝐜ứ 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐡𝐨à𝐢 𝐤𝐨 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠, tắ𝐦 𝐫𝐚 𝐝𝐚 𝐯ẫ𝐧 𝐛𝐭😆
Đú𝐧𝐠 𝐫ồ𝐢…𝐕ì 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐫𝐚 𝐤𝐞𝐦 𝐛𝐨𝐝𝐲 𝐫ấ𝐭 í𝐭 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐤𝐞𝐦 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭𝐫ắ𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐬â𝐮, c𝐡ỉ 𝐥à 𝐦𝐚𝐤e-𝐮𝐩 𝐝𝐚 𝐦à 𝐭𝐡ô𝐢😄
Nhưng riêng LUX thì đây là tinh chất tinh tuý gấp 5 lần kem body.
Các dưỡng chất được len lỏi thấm sâu vào biểu bì da nhờ công nghệ Phủ Mượt Tế Bào Nano siêu siêu nhỏ 1/2000 LCL cùng thành phần chính là Yến Tươi – Collagen – Vitamin – Khoáng Chất thì hỏi sao không Trắng Sâu – Trắng Thật – Trắng Nõn được chớ😜